Utbildningskommittén för informationsteknologi

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplaner och avveckling av kurs) och utbildningsplaner (ändring av utbildningsplaner) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Här kan du läsa mer om utbildningskommittén inom ansvarsområdet informationsteknologi (Curriculum Committee for Informatics).

Ansvarsområde

Ansvarsområde: Informationsteknologi, datalogi, datavetenskap, informationssystemutveckling, medier, estetik och berättande (huvudområden), kognitionsvetenskap och musik (resursämnen).

Ledamöter

Ordförande: Stefan Ekman
Vice ordförande: Lars Bröndum
Övriga ledamöter: Mikael Berndtsson, Erik Billing
Studentrepresentanter: Magnus Germundsson, Emma Söder Wikström

Utbildningshandläggare

Ingela Johansson

Underlag för nya kursplaner, ändringar av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser skickas till utbildningshandläggaren senast två veckor innan nästkommande mötesdatum.

Tidigare mötestider och protokoll för Utbildningskommittén för informationsteknologi.

Mötestider 2019

Plats: Portalen, P301

7 februari, protokoll
7 mars, protokoll
17 april, protokoll
29 maj, protokoll

29 augusti, kl. 13.00–14.00
12 september, kl. kl. 13.00–16.00
17 oktober, kl. 13.00–16.00
14 november, kl. 13.00–16.00
12 december, kl. 13.00–16.00

För information om övriga utbildningskommittér, se Övriga råd, nämnder, grupper och organ.