Utbildningskommittén för lärande

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplaner och avveckling av kurs) och utbildningsplaner (ändring av utbildningplaner) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Här kan du läsa mer om utbildningskommittén inom ansvarsområdet lärande (Curriculum Committee for Education).

In English: Curriculum Committee for Education

Ansvarsområde

Pedagogik och socialpsykologi (huvudområden) samt engelska och svenska (resursämnen).

Ledamöter

Ordförande: Rhonwen Bowen
Vice ordförande: Giulia Messina Dahlberg
Övriga ledamöter: Magnus Roos och Peter Andersson
Studentrepresentant: Veronica Carlsson
Adjungerad: Dan Lundh

Utbildningshandläggare

Lillemor Helander Nyholm

Underlag för nya kursplaner, ändringar av kursplaner, avveckling av kurs samt ändringar av utbildningsplaner skickas till utbildningshandläggaren senast två veckor innan nästkommande mötesdatum.

Tidigare mötestider och protokoll för Utbildningskommittén för lärande

Mötestider 2016

3 februari kl 10.15 - 12.00 (inställt)
2 mars kl 09.15 - 12.00 - protokoll
30 mars kl 10.15 - 12.00 - protokoll
27 april kl 10.15 - 12.00 - protokoll
25 maj kl 10.15 - 12.00 - protokoll
21 september kl 10.15 - 12.00 protokoll
19 oktober kl 10.15 - 12.00 protokoll
16 november kl 10.15 - 12.00 protokoll
14 december kl 10.15 - 12.00 protokoll

Mötestider 2017

8 februari kl 10.15 - 12.00 (inställt)
8 mars kl 10.15 - 12.00 (inställt)
5 april kl 10.15 - 12.00 (inställt)
3 maj kl 10.15 - 12.00 (inställt)
31 maj kl 10.15 - 12.00, protokoll

Från hösten 2017 ingår ovanstående ämnen i Utbildningskommittén för hälsa. Utbildningskommittén för lärande har utgått.

 

För information om övriga utbildningskommittér, se Övriga råd, nämnder, grupper och organ.