Jeremy Rose

Professor information systems

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA410A

Jeremys installationstext från akademisk högtid 2014 vid Högskolan i Skövde.

Publikationer