Jeremy Rose - installationstext

Förordnad till professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde den 1 augusti 2013.

Ämnesbeskrivning

Informationsteknologi är det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

Forskningsinriktning

Jeremy Rose forskar om förvaltning av informationssystem och hur datoriserade informationssystem kan användas i olika organisatoriska miljöer. Målet med hans forskning är att bidra till teori- och metodutveckling samt att ge praktiska råd till människor som arbetar professionellt med informationssystem.

De informationssystem Jeremy Rose studerar kan vara affärssystem i företag, journalhanteringssystem hos vårdgivare eller olika sociala nätverkssystem. Den gemensamma nämnaren är dock att systemet som undersöks ska fungera som ett verktyg för att underlätta mänsklig interaktion i ett visst organisatoriskt sammanhang.