Angelica Lindlöf

Angelica Lindlöf

Lektor i bioinformatik

Institutionen för biovetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G2250A

Ärenden

Institutionella uppdrag

Ämnesföreträdare för bioinformatik

Programansvarig för Bioinformatik-magisterprogram, 60 hp

Aktuell undervisning

Bioinformatiska algoritmer - kursansvar, examinator, föreläsare och handledare
Bioinformatik - distans - kursansvar, examinator, föreläsare och handledare
Bioinformatisk analys med Perl - examinator
Examensarbete i bioinformatik - handledning, examinator

Publikationer

Angelica Lindlöf