Eva Söderström

Bitr.professor i datavetenskap

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA410C

Ärenden

Evas undervisning innefattar Introduktion till e-tjänster, IT i organisationer - företagsprojekt, Examensarbete i informationssystemutveckling, samt IT i organisationer - Vetenskap och profession.

Evas forskning handlar om tillit (trust), informationssäkerhet, standardisering och elektroniska tjänster (e-tjänster). I sin doktorsavhandling var fokus på e-handel mellan företag, vilket sedermera kom att innefatta interoperabilitet, tjänsteorienterade arkitekturer och e-tjänster. Standarder behövs för att möjliggöra kommunikation, informationsflöde och informationshantering, samt relationer mellan organisationer. Från 2008 och framåt har fokus skiftat mer mot tillit och informationssäkerhet, där både de tekniska och de organisatoriska perspektiven är viktiga.

Aktuella forskningsprojekt

  • DOME
  • Effektiv e-förvaltning

Publikationer