Karin Axelsson

Karin Axelsson

Lektor i engelska, fil.dr.

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G2716

Ämnesansvarig för engelska igen från och med 1 september 2018.

Undervisning

Grammatik, skriftlig språkfärdighet, uttal, fonetik och akademiskt skrivande.

Forskningsområden

Jag är intresserad av korpuslingvistik, språket i skönlitterär dialog, pragmatik, kontrastiv lingvistik, översättningsstudier och språktypologi. Min forskning fokuserar på olika aspekter på frågor, särskilt påhängsfrågor.

Publikationer

Axelsson, Karin. 2018. Canonical tag questions in contemporary British English. In Corpus approaches to contemporary British speech: Sociolinguistic studies of the Spoken BNC2014, ed. by Vaclav Brezina, Robbie Love and Karin Aijmer. New York: Routledge, 96–119.

Axelsson, Karin. 2014. Confirmation-demanding tag questions in fiction dialogue. In Subjectivity and Epistemicity. Stance strategies in discourse and narration, ed. by Dylan Glynn & Mette Sjölin. Lund Studies in English 117. Lund: Lund University, 165–185.

Axelsson, Karin. 2011b. A cross-linguistic study of grammatically-dependent question tags: Data and theoretical implications. Studies in Language, 35:4, 793–851.

Axelsson, Karin. 2011a. Tag questions in fiction dialogue. PhD thesis. Göteborg: University of Gothenburg. URL: http://hdl.handle.net/2077/24047.

Axelsson, Karin. 2009b. Tag questions in translations between English and Swedish. In Northern lights: Translation in the Nordic countries, ed. by B. J. Epstein. Oxford: Peter Lang, 81–106.

Axelsson, Karin. 2009a. Research on fiction dialogue: Problems and possible solutions. In Corpora: Pragmatics and discourse. Papers from the 29th International Conference on English Language Research on Computerized Corpora (ICAME 29), Ascona, Switzerland, 14–18 May 2008, ed. by Andreas H. Jucker, Daniel Schreier and Marianne Hundt. Amsterdam: Rodopi, 189–201.

Axelsson, Karin. 2008. Review of Collins, Beverly & Inger M. Mees, Practical Phonetics and Phonology: A Resource Book for Students, 2nd ed., 2008. Moderna Språk 102 (2), 111–114, http://www.modernasprak.com.

Axelsson, Karin. 2006. Tag questions in English translations from Swedish and Norwegian – are there differences? In Svenska som källspråk och målspråk: aspekter på översättningsvetenskap. Artiklar från en forskarkurs vid Göteborgs universitet höstterminen 2005. [Swedish as a source language and as a target language: Aspects on translation studies. Articles from a research course at the University of Gothenburg in the autumn of 2005], ed. by Birgitta Englund Dimitrova and Hans Landqvist, 4–21. Göteborg: Översättarutbildningen vid Humanistiska fakulteten.

Konferenspresentationer

Axelsson, Karin. forthc. A contrastive study of some punctuation marks in English and Swedish/Norwegian fiction texts. Paper to be presented at Punctuation Seen Internationally: System – Norm – Practice, Regensburg, Germany, 3–4 May 2019.

Axelsson, Karin. forthc. English questions not being translated into questions in Swedish and Norwegian. Paper to be presented at the symposium Questioning questions, to be held in Roskilde, Denmark, 15 November 2018.

Axelsson, Karin. 2018. Questions in translations from English into Swedish and Norwegian. Paper to be presented at UCCTS 5 (Using Corpora in Contrastive and Translation Studies 5th Edition), Louvain-la-Neuve, Belgium, 12–14 September 2018.

Axelsson, Karin. 2017c. Spoken BNC2014 EAS vs. the demographic part of the BNC: What can a study of tag questions tell us? Paper presented at the 9th International Corpus Linguistics Conference, Birmingham, U.K., 24–28 July 2017.

Axelsson, Karin. 2017b. Tag questions in Spoken BNC2014 Early Access Subset. Work-in-progress report presented at ICAME 38 (the 38th Conference of the International Computer Archive of Modern and Medieval English), Prague, 24–28 May 2017.

Axelsson, Karin. 2017a. Questions and responses in fiction texts in English and Swedish. Work-in-progress report presented at the pre-conference workshop Corpora et comparatio linguarum: Textual and Contextual Perspectives held in conjunction with ICAME 38 (the 38th Conference of the International Computer Archive of Modern and Medieval English), Prague, 24 May 2017.

Axelsson, Karin. 2016. Man kan använda påhängsfrågor också på svenska, kan man’te? [One can use tag questions also in Swedish, can’t one?]. Paper presented at Svenskans beskrivning [The Description of Swedish] 35, Gothenburg, Sweden, 11–13 May 2016.

Axelsson, Karin. 2013. Tag questions outside the dialogue in fiction. Poster presented at ICAME 34 (the 34th Conference of the International Computer Archive of Modern and Medieval English), Santiago de Compostela, Spain, 22–26 May, 2013.

Axelsson, Karin. 2012. A corpus-based qualitative and quantitative study of the functions of tag questions. Paper presented at Modality, Corpus, Discourse, Lund, Sweden, 7–8 June, 2012.


Axelsson, Karin. 2011c. Tag questions are mostly rhetorical, aren't they? Poster presented at IPrA 12 (the 12th International Pragmatics Conference), Manchester, U.K., 3–8 July 2011.

Axelsson, Karin. 2011b. A new functional model for tag questions based on fiction dialogue data. Paper presented at ISLE 2 (the 2nd Conference of the International Society for the Linguistics of English), Boston, MA, U.S., 17–21 June 2011.

Axelsson, Karin. 2011a. Rhetorical tag questions. Paper presented at ICAME 32 (the 32nd Conference of the International Computer Archive of Modern and Medieval English), Oslo, Norway, 1–5 June 2011.

Axelsson, Karin. 2009b. Tag questions in fiction dialogue vs. spoken conversation. Work-in-progress report presented at ICAME 30 (the 30th Conference of the International Computer Archive of Modern and Medieval English), Lancaster, U.K., 27–31 May 2009.

Axelsson, Karin. 2009a. Analysing unexpected forms of potential question tags in the spoken component of the British National Corpus. Paper presented at the Pre-conference Workshop on Errors and Disfluencies in Spoken Corpora, held in conjunction with ICAME 30, Lancaster, U.K., 27 May 2009.

Axelsson, Karin. 2008b. Corpus research on fiction dialogue: Problems and possible solutions. Poster presented at ICAME 29 (the 29th Conference of the International Computer Archive of Modern and Medieval English), Ascona, Switzerland, 14–18 May 2008.

Axelsson, Karin. 2008a. Tag questions in translations between English and Swedish. Paper presented at the Nordic Translation Conference, London, U.K., 6–8 March 2008.

Axelsson, Karin. 2007b. The typology of question tags. Paper presented at ALT VII (the Seventh International Conference of the Association for Linguistic Typology), Paris, France, 25–28 September 2007.

Axelsson, Karin. 2007a. Tag questions in British fiction. Work-in-progress report presented at ICAME 28 (the 28th Conference of the International Computer Archive of Modern and Medieval English), Stratford-on-Avon, U.K., 23–27 May 2007.

Axelsson, Karin. 2006. Tag questions in English translations from Swedish and Norwegian – are there differences? Poster presented at ICAME 27 (the 27th Conference of the International Computer Archive of Modern and Medieval English), Helsinki, Finland, 24–28 May 2006.

Populärvetenskaplig presentationer

Axelsson, Karin & Anna-Lena Fredriksson. 2018. Oväntade översättningar [Unexpected translations]. Part of the Translation slam presentations at Vetenskapsfestivalen [The Science Festival], organised by the University of Gothenburg. Nordstan, Gothenburg, 18 April 2018.

Axelsson, Karin. 2017. Language research using corpora. Science Fair demonstration at Forskarfredag [Research Friday], University of Skövde, 29 September 2017.

Axelsson, Karin. 2017. Man kan använda påhängsfrågor också på svenska, kan man’te? [You can use tag questions also in Swedish, can’t you?]. Popular presentation at Grammatikfestivalen [The Grammar Festival], University of Gothenburg, 17 March 2017.

Axelsson, Karin. 2010. Ger romandialog en sannbild av verkligasamtal? [Does fiction dialogue give a true picture of real conversations?] Poster presented at Humanistdagen – humanioraidagens samhälle [The Day of the Humanities – Humanities in Today's Society], Faculty of Arts, University of Gothenburg, 10 April, 2010.

Karin Axelsson