Mikael Berndtsson

Mikael Berndtsson

Lektor i datavetenskap

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA410F

Uppdrag

  • Ämnesföreträdare för informationsteknologi
  • Ordförande i grundutbildningsrådet vid institutionen för informationsteknologi

Kurser

CV

Linkedin profile Mikael Berndtsson

Publikationer

Mikael Berndtsson