Mikael Berndtsson

Mikael Berndtsson

Lektor i datavetenskap

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA410F

Kurser

CV

Linkedin profile Mikael Berndtsson

Publikationer

Mikael Berndtsson