Paul Hemeren

Prefekt/Lektor i kognitionsv.

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

 • Rum
 • PA520T

Head of the School of Informatics

Education

 • Ph.D. Cognitive Science, Lund University
 • Bachelor of Arts (B.A.) Hope College, USA

Dissertation:

Hemeren, P. E. (2008). Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion. Lund University Cognitive Studies 140, Lund University, Sweden. [ISBN 978-91-977380-2-6] [Abstract] [complete dissertation: pdf]

____________________________________________________

In Swedish: Forskning

I min forskning tittar jag på hur vi bildar begrepp för saker och ting. Mer specifikt undersöker jag hur vi uppfattar andra människors rörelser i form av olika handlingar. Människan och andra varelser har en fantastiskt förmåga att snabbt uppfatta vad andra gör. Hur går detta till? Vilken information används för att uppfatta en annan människas avsikter hos en handling eller rörelse?

En sida hos min forskning handlar om hur vi organiserar vår kunskap om andras och våra egna handlingar. Den andra sidan i min forskning handlar om hur rörelseinformation i samband med andras handlingar bearbetas i den mänskliga hjärnan. Ett viktigt syfte med min forskning är att integrera dessa två sidor för att få en bredare och djupare förståelse för hur vi uppfattar vår interaktion med andra. Dessa frågor visar sig vara viktiga ingångar för mer tillämpade projekt om hur vi kan skapa säkrare situationer för cyklister och hur vi kan få till en bättre interaktion mellan människor och robotar.

_______________________________________________________

Current Research Projects

 1. URBanIST: Detecting the intentions of cyclists in traffic

[Swedish title] Uppmärksamhet hos bilförare i möte med oskyddade trafikanter

(As principal investigator) The purpose of this project is to determine the information that drivers attend to when they detect and predict the behavior of cyclists in traffic situations. We use recorded realistic traffic situations and ask observers to predict the actions of cyclists. We also measure driver responses in traffic situations in a driving simulator evnironment.

This project is financed ($125K, 875tkr) by the research division of the Swedish insurance company: Länsförsäkringsbolagens forskningsfond AB.

URBanIST: II

(As principal investigator) This project includes Mikael Johannesson, Mikael Lebram, Fredrik Eriksson and Kristoffer Ekman. It is a continuation of the research on obtaining a model of driver attention for the signals that characterize the behavior of cyclists in traffic situations such as crossing at crosswalks. The financing is for 1 million Swedish Crowns (approx. 150,000 USD and will continue through 2013.

 

DREAM: Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum disorders

An EC-funded (7th Framework Programme) research project, DREAM, which will design and evaluate therapeutic robots for Autism Spectrum Disorder (ASD). Project duration: April 2014-September 2018

Project website: DREAM

Professional Membership

 • Member of the Cognitive Science Society
 • Member of 3rd European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems, Interaction and Robotics.
 • Member of the UK Cognitive Linguistics Association
 • Member of the Association for Psychological Science
 • Member of the European Society for Cognitive Psychology

Review Work

 • Cognitive Computation
 • Acta Psychologica
 • Topics in Cognitive Science
 • PLoS ONE
 • Vision Research
 • Consciousness and Cognition
 • Meeting of the Cognitive Science Society

Technical Reports:

Hemeren, P., Johannesson, M., Lebram, M., & Eriksson, F. (2017). URBANIST: Validering av reflexbaserade baserade hjälpmedel för cylister. Teknisk Rapport: Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi [HS-IIT-TR-17-002]. På uppdrag av Trafikverket. [pdf]

Hemeren, P., Johannesson, M., Lebram, M., Eriksson, F., Ekman, K. & Veto, P. (2013) URBANIST: Signaler som används för att avläsa cyklisters intentioner i trafiken. Technical Report: HS-IKI-TR-13-002, University of Skövde. [pdf]

Publikationer