Ulf Wilhelmsson

Ulf Wilhelmsson

Bitr. professor i MEB

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA310H

Ulf Wilhelmsson är docent och biträdande professor i medier, estetik och berättande. Ulf är också utnämnd till excellent lärare.

Sedan han påbörjade sina forskarstudier 1997 har det stora forskningsintresset varit datorspel. 2001 disputerade han på sin PhD-avhandling Enacting the point of being- computer games, interaction and film theory, vid Köpenhamns Universitet. I fokus för hans forskning ligger datorspelens rumskonstruktion och hur spelaren upplever den virtuella miljön som utgör spelets värld genom sin interaktion med denna. Ulf har skrivit flera vetenskapliga artiklar och bokkapitel kring detta område. De senaste åren har Ulf arbetat med projekt som Inkluderande Speldesign och KidCOG 1 och 2.

Publikationer och presentationer

Publikationer

Ulf Wilhelmsson