Digitalisering för hållbar utveckling

Digitalisering för hållbar utveckling är ett samlande tema vid Högskolan i Skövde. Främst handlar det om att vi ser digitaliseringen som ett verktyg för att bygga ett hållbart samhälle. Temat fungerar som en bro mellan Högskolan i Skövdes olika delar och varje del bidrar med sin expertkompetens.

På den här sidan kan hittar du länkar till olika utbildnings-, forsknings- och samverkansaktiviteter där Högskolans forskare, lärare och studenter på olika sätt belyser digitaliseringens roll i ett hållbart samhällsbygge. 

Här kan du läsa mer om tankarna bakom Högskolans samlande tema Digitalisering för hållbar utveckling.

 

Läs mer

Mer om tankarna bakom Högskolans samlande tema Digialisering för hållbar utveckling.

Aktiviteter i urval 2019
Aktiviteter i urval 2018

Kontakt

Rektor
Lars Niklasson
Rektorsfunktionen
E-post: rektor@his.se
Arbete: 0500-448143
Rum: Kanlishus 2

Prorektor
Lena Mårtensson
Rektorsfunktionen
E-post: prorektor@his.se
Arbete: 0500-448450
Rum: Kanlishus 2