Åtgärder vid brand

En brand kan bryta ut när som helst och det är viktigt att agera direkt. Agerar du på rätt sätt kan du i bästa fall motverka att en totalbrand bryter ut. Inte nog med det, du ökar även chansen med att rädda liv och egendom!

Om det börjar brinna:

 1. VARNA omgivning om att brand eller annan akut händelse inträffat.
 2. RÄDDA alla som är i omedelbar fara och utrym lokalen.
 3. LARMA räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112.
 4. SLÄCK om Du bedömer att klara av det utan att ta några onödiga risker.
 5. STÄNG in branden.
 6. Bege er till återsamlingsplatsen

Karta över återsamlingsplatser vid brand.

När SOS svarar på 112 vill de ha svar på följande frågor:

 • Vad är det som hänt?
 • Var har olyckan hänt?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Vad heter du som ringer?
 

Checklistor hittar du här.

Goda råd

 • Om rummet fylls med rök - kryp under röken, där finns friskare luft och bättre sikt.
 • Använd aldrig hissen om det brinner.
 • Stäng dörrarna efter dig när du går ut för att minska rök- och brandspridningen.
 • Om det brinner i en kastrull - flytta kastrullen från plattan och kväv elden med ett lock.
 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

Ditt ansvar

Alla anställda, studenter, besökare och entreprenörer till vår arbetsplats skall ha följande kunskaper:

 • att rapportera tillbud och felaktigheter, som kan medföra risk och skada
 • var finns utrymningsvägar och vikten av att dessa alltid är fria
 • vilka larm finns inom arbetsplatsen?
 • var finns släckutrustning och hur hanteras dessa?

Grund till texten ovan finns i Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778