Fysisk säkerhet

Skalskyddet kring Högskolans lokaler ska skydda mot, inbrott, stöld, skadegörelse samt obehörig åtkomst av information. Det ska också bidra till en trygg arbets- och studiemiljö, i vilken man ska känna trygghet att vistas även utanför vanlig arbetstid.

Den fysiska säkerheten delas in i följande delområden:

  • Tillträdesskydd: Nycklar, nyckelskåp, passerkort, dörrmiljöer
  • Egendomsskydd: Bevakning, larmsystem, passersystem
  • Fysiskt skydd: Lokal och fastighet, stöldskydd med lås och märkning

Informationssäkerhet och fysisk säkerhet utgör överlappande områden inom vilka samverkan sker. Campusavdelningen ansvarar för samordning för den fysiska säkerheten och för att relevanta åtgärder vidtas för att upprätthålla ett fullgott skydd.

Säkrade utrymmen

Känslig information från informationssystem lagras på resurser i datorhallar som är försedda med särskilda kontrollsystem. Känslig information som inte hanteras i informationssystem ska förvaras i brandklassade säkerhetsskåp. Beslut ska tas av verksamhetsansvarig chef om och när tillträde till säkrade utrymmen tillåts. Ett sådant beslut ska dokumenteras.

Länk Passerkortsutlämning Student:
https://www.his.se/Ar-student/Kontakt-och-service/Passerkort1/

Länk Passerkortsutlämning Personal: https://www.his.se/Intranat/Innehall/Service/Teknisk-administrativ-service/Passerkort-och-nycklar/

 

Kontakt