Incidentrapportering

Här kan du rapportera incidenter gällande: Dataskydd (GDPR), IT samt informationssäkerhet. Fälten markerade med (*) är obligatoriska men du kan även lämna en anonym anmälan.


De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr