Beteendevetenskap

Inom området beteendevetenskap ingår program och kurser kopplade till ämnena socialpsykologi, kognitiv neurovetenskap och kognitionsvetenskap.

Utbildning och forskning

Nedan presenteras de program på grundutbildnings- respektive magisternivå som Högskolan i Skövde erbjuder inom beteendevetenskap. Du kan också läsa mer om vår forskning inom socialpsykologi och kognitiv neurovetenskap samt Informationsteknologi.

Magisterutbildningar

Medvetandet och hjärnan