Kognitiv neurovetenskap

Kognitiv neurovetenskap är ett relativt nytt forskningsområde som integrerar psykologi och biologi. Inom The Biology of the Mind, som kognitiv neurovetenskap även kallas för, studeras människans tankar, känslor och beteende utifrån ett perspektiv där biologiska mekanismer och aktivitet i hjärnan är centrala aspekter.

Teman som ofta studeras inom kognitiv neurovetenskap är perception, minne, språk, känslor och medvetande med mera. Kognitiv neurovetenskap beskriver deras biologiska mekanismer och neurala korrelat i hjärnan. Forskningen kretsar kring hur den mänskliga hjärnan förhåller sig till ovan nämnda aspekter.

Kognitiv neurovetenskap ingår i två grundutbildningsprogram och ett magisterprogram vid Högskolan i Skövde. Utöver ovan nämnda perspektiv ligger även stort fokus inom utbildningarna på det mänskliga medvetandet och dess subjektiva välbefinnande

Medvetandestudier – neuropsykologi och filosofi

Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi

Medvetandet, hjärnan och välbefinnande - magisterprogram

Kurser inom kognitiv neurovetenskap

Forskningen på högskolan har fokuserat på medvetandets neurologiska och biologiska mekanismer såsom visuell perception och uppmärksamhet, studier av luktsinnet, förändrade och högre medvetandetillstånd (drömmar, hypnos, meditation) samt de filosofiska problem som rör medvetandet och kognitiv neurovetenskap.

Forskargrupp - Kognitiv Neurovetenskap och Filosofi

 

Ämnesföreträdare