Data och IT

Inom området data och IT ingår program och kurser kopplade till ämnena informationsteknologi och kognitionsvetenskap.

Efterfrågad kompetens

Datavetares kompetens är mycket efterfrågad. Det gäller både nyexaminerade och datavetare med yrkeserfarenhet. Detta visar såväl Arbetsförmedlingens prognoser som Sacos undersökning om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden.

Bäst i test i kvalitetsutvärderingar

Högskolan i Skövde är näst bäst i Sverige av 24 lärosäten. Våra ämnen inom området data och IT håller mycket hög kvalitet enligt Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar.
Läs mer om kvalitetsutvärderingarna

Utbildning och forskning inom data och IT

Nedan presenteras de program på grundutbildnings- respektive magisternivå som Högskolan i Skövde erbjuder inom data och IT. Du kan också läsa mer om vår forskning inom området samlat under Informationsteknologi.

Data och IT

Det är idag liten konkurrens om jobben för datavetare och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad.

Dataspelsutveckling

Våra studenter har efter slutförd utbildning fått jobb inom olika branscher och i olika länder. Det finns givetvis inga garantier att en utbildning automatiskt ger jobb men framtiden ser ljus ut för spelutvecklare. Läs mer om dataspelsutveckling.

 

Vilken utbildning leder till vilket jobb? Data och IT

Kavlitetsutvärderingar: Plats två av 24 lärosäten

Nyheter inom data och IT

2018-03-08
NSA Hack Event 2018 - tävla i lag och lös ett antal klurigheter på 18 timmar.

Ämnen inom Data och IT

Kognitionsvetenskap
Informationsteknologi
Media, estetik och berättande
Musik