Bioinformatik

Bioinformatik är ett tvärvetenskapligt ämne där man med hjälp av datorn försöker lösa och förstå biologiska problem.

På senare år har molekylärbiologi och biomedicin utvecklats till verksamheter som producerar stora mängder av data. Tillämpning av datavetenskapliga metoder på dessa data är en central uppgift inom bioinformatiken. Med hjälp av datorn kan vi exempelvis studera och analysera hur tusentals gener ändrar sina uttrycksnivåer som respons på olika stimuli eller ta reda på vilka proteiner som interagerar med varandra. Dessa analyser kan sedan ge svar på frågor som: Vilka gener är involverade i cancer? Hur är uttrycket hos viktiga sjukdomsgener reglerat? Vilka gener gör så att vissa växter är bättre på att överleva torka än andra?

På Högskolan i Skövde har vi kurser på grundläggande och avancerad nivå i ämnet Bioinformatik som vänder sig till dig som har ett intresse av att med datorbaserad metodik analysera biologiska problem. Dessa kurser ges dessutom på distans, vilket innebär att du kan befinna dig var som helst i världen när du studerar. Kurserna på avancerad nivå är avsedda för dig som redan har en kandidatexamen inom biomedicin, molekylärbiologi eller datavetenskap. Vi erbjuder även ett ettårigt magisterprogram i ämnet:

Bioinformatik - magisterprogram, 60 hp

 

Ämnesföreträdare