Ekonomi, juridik och samhälle

Inom området ekonomi, juridik och samhälle ingår program och kurser kopplade till ämnena statistik, nationalekonomi (finansiell ekonomi), företagsekonomi, industriell ekonomi, logistik och juridik.

Hög kvalitet på ekonomi- och logistikämnen

Alla ämnen inom ekonomi som utvärderats av Universitetskanslersämbetet har bedömts ha hög kvalitet.
Läs mer om kvalitetsutvärderingarna

Utbildning och forskning inom ekonomi

Nedan presenteras de program som Högskolan i Skövde erbjuder inom ekonomi, juridik och samhälle. Du kan också läsa mer om vår forskning inom området samlat under Framtidens Företagande.

Ekonomi, juridik och samhälle

Många ekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete.