Valbara kurser

Preparandkurs i matematik för ekonomer G1N, 3 hp, MA105G

Syfte:

Kursen är till för dig som skall läsa ekonomi på högskolan och behöver befästa dina matematikkunskaper som förberedelse. Du får dels repetera allmänna kunskaper i matematik inför studier i samhällsekonomi, dels en introduktion till matematik för studier i nationalekonomi.

Är kursen någonting för mig?

Kursen har fokus på ekonomiska tillämpningar av en matematik som till stora delar är baserad på kurserna Matematik 2b/2c och Matematik 3b/3c. Om du har lätt för matematiska tillämpningar och har bra koll på innehållet i dessa kurser behöver du kanske inte läsa kursen. Kursen kan dock vara intressant även för dig som behärskar gymnasiematematiken men som vill se matematiken i ett tydligare ekonomiskt sammanhang. Följande diagnostiska självrättande test (som är konstruerat efter en riktig tentamen från förra året) kan ge en vägledning om du behöver söka kursen.

Innehåll och Mål:

Efter kursen kan du bland annat teckna, tolka och använda enkla algebraiska uttryck och formler, lösa linjära ekvationer, rita och tolka enkla grafer för enkla funktioner och ställa upp, använda och grafiskt åskådliggöra linjära funktioner och enkla exponentialfunktioner. Du kan även förklara och åskådliggöra begreppet derivata samt beräkna max- och minimipunkter, inse sambandet mellan en funktions graf och dess derivator av första och andra ordningen utan grafritande hjälpmedel. Du kan också skriva och använda talföljder och summor av talföljder. För mer fullständig information om kursen se kursplanen.

Kurslitteratur:

Kursboken är "Grundläggande matematik för Samhällsvetare och ekonomer" av Jonas Månsson.

Kontakt

Johan Andersson
Lektor i matematik
Institutionen för ingenjörsvetenskap
johan.andersson@his.se
Telefon: 0500-448525 

Kurs - Introduktion till persondatorer

Syfte

Kursen Introduktion till persondatorer är till för att ge dig en grundläggande kunskap i de vanligaste mjukvarorna som används för dina studier och i ett framtida arbete. Med dessa kunskaper kan du exempelvis skriva en rapport och göra en presentation med professionellt utseende.

Innehåll

I kursen lär du dig använda mjukvaror för ordbehandling, kalkylering och presentationer. Dessa mjukvaror kommer du använda mycket under dina studier här vid högskolan. Kursen har ingen tentamen utan de examinerande momenten består av ett antal inlämningsuppgifter där högskolans lärplattform SCIO används. Dessa kan du göra när som helst under kursens gång. Kursen hålls via distans och har inga obligatoriska träffar, däremot erbjuds en frivillig introduktionsföreläsning där kursens innehåll och upplägg gås igenom. Det finns ingen särskild kurslitteratur utan undervisningsmaterial består av inspelade förevisningar och instruktioner. För mer information om kursen, se kursplanen.

Kontakt

Ingemar Karlsson
Forskningsassistent
Institutionen för ingenjörsvetenskap
ingemar.karlsson@his.se
Telefon: 0500-448540