Ingenjör, teknik och biovetenskap

Inom området ingenjör, teknik och biovetenskap ingår program och kurser kopplade till ämnena automatiseringsteknik, ekologi, elektroteknik, integrerad produktutveckling, logistik, matematik, fysik, kemi, maskinteknik, biomedicin, systembiologi och naturgeografi. Högskolan bedriver också forskning inom området.

Nedan presenteras de program på grundutbildnings- respektive magisternivå som Högskolan i Skövde erbjuder inom ingenjör, teknik och biovetenskap. Du kan också läsa mer om vår forskning inom området samlat under Virtual Engineering och Systembiologi.