Humaniora och undervisning

Inom området ingår ämnena engelska, filosofi, pedagogik och svenska språket.

Nedan presenteras de program på magisternivå som Högskolan i Skövde erbjuder inom humaniora och undervisning. Du kan också läsa mer om vår forskning inom Utbildningsvetenskap samt kognitiv neurovetenskap och filosofi.

Magisterutbildningar

Medvetandet och hjärnan