• sköterska

   

  Distriktssköterskeutbildningen bäst i Sverige

  Distriktssköterskeutbildningen i Skövde i absoluta toppskiktet nationellt i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärderingar.

  Läs mer om reslutatet i kvalitetsutvärderingen

   

 • KK miljö

   

  KK-miljö

  Högskolan i Skövde är en av tre högskolor i landet som av Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) är utsedd till en KK-miljö. Det innebär att KK-stiftelsen långsiktigt satsar på Högskolan i Skövdes profilering och forskning.

  Läs mer om KK-miljö

 • Bild på Portalen

   

  Verksamhetsnära forskning inom framtidens företagande

  Inom området studeras hur företag och organisationer med hjälp av strategiutveckling, ledarskap och internationalisering kan nå framgång i en alltmer global konkurrens.

  Mer information om forskning inom framtidens företagande

 • Camilla Lundberg

   

  Populärvetenskapligt café

  Camilla Lundberg föreläser om manligt och kvinnligt i klassisk musik. Maestron och primadonnan – jovisst. Men är själva musiken genuskodad? Camilla Lundberg berättar om könsrollernas skiftande betydelse i musikhistorien.
  Tisdagen den 28 oktober

  Läs mer om evenemanget

 • Akademisk högtid 2014 oktober

   

  Akademisk högtid

  Vid årets akademiska högtid promoverade Högskolan i Skövde de två första doktorerna som har examinerats i egen regi samt lärosätets första hedersdoktor. Dessutom installerades de nya professorerna vid Högskolan i Skövde. 

  Läs mer om akademisk högtid

Sköterska

Distriktssköterskeutbildningen bäst i Sverige

Distriktssköterskeutbildningen i Skövde i absoluta toppskiktet nationellt i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering.

Läs mer om resultatet i kvalitetsutvärderingen.

Våra utbildningar

Banner för forskning på Högskolan i Skövde

Rektor har ordet