Reflektion kring etiska frågeställningar vid bedömning av forskningspublikationer

All vetenskaplig publicering ställer stora krav på öppenhet och hederlighet.

Forskningspublikationer och etik

Särskilda etiska krav tillkommer när forskningen omfattar människor och djur. Därför finns etiska riktlinjer och kommittéer för vissa forskningsområden. Nedan finns länkar till några av de viktigaste. Dessa kan vara till hjälp vid reflektion kring etiska överväganden vid bedömning av artiklar och andra forskningspublikationer. 

Library

Litteratur om forskningsetik

På biblioteket finns en stor mängd litteratur som behandlar olika forskningsetiska frågor. Sök i WorldCat Discovery och bibliotekskatalogen.

Bibliotekets sommaröppettider

2018-06-04--2018-08-12
Måndag - fredag 10:00-14:00

2018-08-13--2018-09-02
Måndag - fredag 08:00-16:00

Stängt nationaldagen onsdag 6 juni och midsommarafton fredag 22 juni

Bibliotekets ordinarie öppettider

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde