Produktion av nästa generations drivlinor i Sverige

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för kontinuerlig innovationsförmåga och utveckling kopplat till elektriska drivlinor samt effektiva värdekedjor för produktion i Sverige.

Bild - drivlinor

Vägtrafiken har, en, en avsevärd miljöpåverkan genom utsläpp av försurande, gödande och ozonbildande ämnen och har dessutom en negativ effekt på människors hälsa. Stora utsläpp av koldioxid har dessutom en betydande inverkan på växthuseffekten. Kraven på begränsning av utsläpp från fordon med förbränningsmotorer skärps därför kraftigt. Utvecklingen går alltmer emot olika former av elektriskt framdrivna fordon, initialt med en ökad andel hybridisering och på sikt en allt större andel elbilar. På flera håll i världen, framför allt i Kina, förekommer incitament för att etablering av produktion för elektriska fordon ska ske. Det är fullt möjligt, till och med sannolikt, att vi närmar oss ett teknikskifte från förbränningsmotorer till elektriska drivlinor. Detta kommer att kräva stora insatser inom svensk fordonsindustri, inklusive en beredskap att kunna ställa om produktionen till andra produkter än de som tillverkas idag.

 

Projektledare

Leif Pehrsson
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Lektor i automatiseringsteknik

E-post: leif.pehrsson@his.se
Arbete: 0500-448542
Rum: PA220B

Projektet i Korthet

PROJECT DURATION
Step 1: 2017/04/05 – 2018/01/25 (10 months

BUDGET
Step 1: 494.000 SEK

FINANCED BY
Vinnova – Utmaningsdriven innovation (Step 1)

PROJECT PARTNERS
• Högskolan i Skövde
• Jönköping University
• Volvo Personvagnar
• LEAX Group
• IDC West Sweden
• EDCS resurscentrum för jämställhedsutveckling VG 

RESEARCHERS RELATED TO THE CURRENT PROJECT
• Amos Ng, Professor
• Leif Pehrsson, PhD
• Ainhoa Goienetxea, PhD candidate