SYMBIO-TIC

Forskningsprojektet syftar till att utveckla en lösning för en ny arbetsmiljö där samarbetet mellan människa arbetare och robotar kan ske och innebära betydande fördelar för robot ovilliga industrier.

Projektet är uppdelat i åtta olika arbetspaket och Högskolan i Skövde är ansvärig för arbetspaketet WP5, som syftar till att testa och validera den SYMBIO-TIC koncept och lösningar i form av människa-robot samverkande montering.

Läs mer om SYMBIO-TIC

I samarbete med: 

 Project partners

EU-flag

Logga

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
SYMBIO-TIC

Projekttid: 
2015-04-01 – 2019-03-31

Finansieras av: 
European Union Horizon 2020

Budget:
598 000 Euros