• Alla (983)
 • Program (6)
 • Kurser (952)
 • Personal (538)
 • Filer (994)
 • Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Start v.34, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 17

  Kursen behandlar barn och ungdomars levnadsvillkor utifrån olika aspekter såsom genus, psykisk hälsa/ohälsa, sexualitet, relationer och internetanvändning. Dess

 • Praktiskt inriktad pedagogik: att förändra praktiken G1N Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 16

  I kursen diskuterar och undersöker vi pedagogik som ett brett och vardagligt förekommande fenomen i olika sammanhang. Du kommer att få genomföra en mindre under

 • Praktisk retorik G1N Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 16

  Det är svårt att leva ett helt liv utan att ibland ställas inför uppgiften att tala eller ge muntliga presentationer i en eller annan form.

 • Förändringsledning I G1N Start v.35, Fristående kurs, 25%, ht 17

  Alla verksamheter idag är utsatta för förändring i någon mening. Därför är förändring att betrakta som ett normaltillstånd snarare än något tillfälligt övergåen

 • Datorgrafik G1N Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Har du funderat på vad populära ord som används inom datorgrafik och spel egentligen innebär? Den här kursen ger kunskap om datorgrafikens tekniska grunder och

 • Informationssäkerhet - Riskhantering G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 16

  Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse och insikt om riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet med fokus på riskanalys.

 • Kemi 1, behörighetsgivande kurs Start v.03/23, Programkurs, 50%, vt 17/ht 17

  Under kursen kommer vi bland annat att gå igenom hur atomer bygger upp kemiska ämnen, hur och varför kemiska reaktioner sker samt hur man kan beräkna detta.

 • Entreprenörskap I G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Vill du utvecklas som entreprenör? Har du en affärsidé eller vill du starta eget? Om du svarar ja på dessa frågor är detta en kurs för dig.

 • Evolutionspsykologi G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Evolutionpsykologi är ett område inom psykologin som försöker förklara psykologiska fenomen som språk, minne eller beteende som anpassningar som har uppstått under en lång tidsperiod.

 • Examensarbete i bioinformatik A1E Start v.03/35, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 17/ht 17

  I den här kursen gör du ett examensarbete i bioinformatik på avancerad nivå, vilket innebär att ditt projekt skall ha forskningsanknytning.

 • Examensarbete i biomedicin G2E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 17

  Planera och utför ett experiment av vetenskaplig natur inom biomedicin antingen vid högskola, offentlig förvaltning eller näringsliv. 30 högskolepoäng

 • Examensarbete i biomedicin G2E Start v.13, Programkurs, 100%, vt 16

  Planera och utför ett experiment av vetenskaplig natur inom biomedicin antingen vid högskola, offentlig förvaltning eller näringsliv. 15 högskolepoäng

 • Designmetodik G1F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  I den här kursen lär du dig metoder för att designa produkter. Vi går igenom olika sätt att identifiera målsättningar, hitta på lösningar och välja mellan olika

 • Digital ljuddesign för spel G1F Start v.44, Programkurs, 100%, ht 17

  Kursen Digital ljuddesign för spel riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom området spelljud.

 • Dockspelets estetik och didaktik G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I denna kurs behandlas estetikens och kreativitetens betydelse som fenomen i samhället men också som individens förmåga och färdighet.

 • Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N Start v.04/16/19, Fristående kurs, 25%, vt 17

  Denna kurs ingår i Competensus, högskoleutbildning som speciellt vänder sig till dig som är aktiv inom industrin.

 • Databaskonstruktion G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om olika tekniker för att hämta information från en databas och sedan visa upp informationen i en applikation på en dator eller på www.

 • Examensarbete i datalogi med inriktning mot nätverks- och systemadministration G2E Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen ger utrymme för dig som student att välja ett område inom nätverks- och systemadministration som fördjupning. Du kan jobba i projektform, knuten till ett företag eller genomföra en mer teoretisk studie under denna kurs.

 • Examensarbete i datavetenskap G2E Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 75%, vt 16

  Att skriva ett examensarbete ger dig möjlighet att vidareutveckla många sidor hos dig själv som student.

 • Examensarbete i datavetenskap med inriktning mot dataspelsutveckling G2E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 16

  Kursen ger utrymme för dig som student att välja ett område inom dataspelsutveckling som fördjupning. Du kan jobba i projektform, knuten till ett företag eller

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Teknisk basutbildning

  Programmet fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier kan du söka dig vidare.

 • Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

  Den medicinska utvecklingen med avancerad högteknologisk sjukvård ger möjlighet till infektionsprevention och bekämpning.

 • Bioinformatik - magisterprogram

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Tumörbiologi - masterprogram

  Programmet förbereder studenterna för verksamhet i grundläggande och tillämpad tumörbiologisk forskning inom akademin eller läkemedelsindustrin.

 • Infektionsbiologi - master 120 hp

  Infektionsbiologi master – läs immunologi och molekylärbiologi. Forska eller jobba som analytiker inom sjukvården eller läkemedelsbranschen. Högskolan i Skövde

 • Infektionsbiologi - magisterprogram 60 hp

  Infektionsbiologi magister - om molekylära mekanismer och immunförsvaret. Jobba som analytiker på läkemedelsföretag, sjukhus eller laboratorier.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Start v.34, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 17

  Kursen behandlar barn och ungdomars levnadsvillkor utifrån olika aspekter såsom genus, psykisk hälsa/ohälsa, sexualitet, relationer och internetanvändning. Dess

 • Praktiskt inriktad pedagogik: att förändra praktiken G1N Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 16

  I kursen diskuterar och undersöker vi pedagogik som ett brett och vardagligt förekommande fenomen i olika sammanhang. Du kommer att få genomföra en mindre under

 • Praktisk retorik G1N Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 16

  Det är svårt att leva ett helt liv utan att ibland ställas inför uppgiften att tala eller ge muntliga presentationer i en eller annan form.

 • Förändringsledning I G1N Start v.35, Fristående kurs, 25%, ht 17

  Alla verksamheter idag är utsatta för förändring i någon mening. Därför är förändring att betrakta som ett normaltillstånd snarare än något tillfälligt övergåen

 • Datorgrafik G1N Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Har du funderat på vad populära ord som används inom datorgrafik och spel egentligen innebär? Den här kursen ger kunskap om datorgrafikens tekniska grunder och

 • Informationssäkerhet - Riskhantering G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 16

  Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse och insikt om riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet med fokus på riskanalys.

 • Kemi 1, behörighetsgivande kurs Start v.03/23, Programkurs, 50%, vt 17/ht 17

  Under kursen kommer vi bland annat att gå igenom hur atomer bygger upp kemiska ämnen, hur och varför kemiska reaktioner sker samt hur man kan beräkna detta.

 • Entreprenörskap I G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Vill du utvecklas som entreprenör? Har du en affärsidé eller vill du starta eget? Om du svarar ja på dessa frågor är detta en kurs för dig.

 • Evolutionspsykologi G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Evolutionpsykologi är ett område inom psykologin som försöker förklara psykologiska fenomen som språk, minne eller beteende som anpassningar som har uppstått under en lång tidsperiod.

 • Examensarbete i bioinformatik A1E Start v.03/35, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 17/ht 17

  I den här kursen gör du ett examensarbete i bioinformatik på avancerad nivå, vilket innebär att ditt projekt skall ha forskningsanknytning.

 • Examensarbete i biomedicin G2E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 17

  Planera och utför ett experiment av vetenskaplig natur inom biomedicin antingen vid högskola, offentlig förvaltning eller näringsliv. 30 högskolepoäng

 • Examensarbete i biomedicin G2E Start v.13, Programkurs, 100%, vt 16

  Planera och utför ett experiment av vetenskaplig natur inom biomedicin antingen vid högskola, offentlig förvaltning eller näringsliv. 15 högskolepoäng

 • Designmetodik G1F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  I den här kursen lär du dig metoder för att designa produkter. Vi går igenom olika sätt att identifiera målsättningar, hitta på lösningar och välja mellan olika

 • Digital ljuddesign för spel G1F Start v.44, Programkurs, 100%, ht 17

  Kursen Digital ljuddesign för spel riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom området spelljud.

 • Dockspelets estetik och didaktik G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I denna kurs behandlas estetikens och kreativitetens betydelse som fenomen i samhället men också som individens förmåga och färdighet.

 • Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N Start v.04/16/19, Fristående kurs, 25%, vt 17

  Denna kurs ingår i Competensus, högskoleutbildning som speciellt vänder sig till dig som är aktiv inom industrin.

 • Databaskonstruktion G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om olika tekniker för att hämta information från en databas och sedan visa upp informationen i en applikation på en dator eller på www.

 • Examensarbete i datalogi med inriktning mot nätverks- och systemadministration G2E Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen ger utrymme för dig som student att välja ett område inom nätverks- och systemadministration som fördjupning. Du kan jobba i projektform, knuten till ett företag eller genomföra en mer teoretisk studie under denna kurs.

 • Examensarbete i datavetenskap G2E Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 75%, vt 16

  Att skriva ett examensarbete ger dig möjlighet att vidareutveckla många sidor hos dig själv som student.

 • Examensarbete i datavetenskap med inriktning mot dataspelsutveckling G2E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 16

  Kursen ger utrymme för dig som student att välja ett område inom dataspelsutveckling som fördjupning. Du kan jobba i projektform, knuten till ett företag eller

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö