• Alla (982)
 • Program (46)
 • Kurser (958)
 • Personal (542)
 • Filer (993)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I G1N Start v.50, Programkurs, 100%, ht 17

  Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I G1N

 • Hälsofrämjande arbete inom förskolan G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Denna kurs tar upp vad hälsa kan innebära för ett förskolebarn men också vanliga hälsoproblem och sjukdomar hos dem och deras familjer. Smittspridning och förbygande hygienarbete beaktas.

 • Hälsofrämjande omvårdnad inom skolhälsovård/elevhälsa A1N Start v.12, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 17

  Kursen innehåller en fördjupning av skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad samt teorier gällande kommunikation med barn och ungdomar.

 • Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre II A1F Start v.20, Programkurs, 100%, vt 17

  Kursen behandlar distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad avseende vuxna och äldre. Omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre tillämpas

 • Hälsoinformatik - Introduktion G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt.

 • Högskolepedagogik 2 A1N Start v.44, Fristående kurs, 25%, ht 16

  Kursen Högskolepedagogik 2 tar upp områden som yrkesetik, etik och juridik, diskrimineringslagen relaterat till högskoleutbildning samt frågor om genus, etnici

 • Idrotts- och träningspsykologi G1F Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 17

  Kursen innehåller en genomgång av de huvudsakliga teorierna och områdena inom idrotts- och träningspsykologi.

 • Infektionsbiologi G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 17

  Kursen behandlar hur olika sjukdomsframkallande mikroorganismer (bakterier, virus och svampar) angriper och infekterar människor.

 • Informationssäkerhet - Introduktion G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper inom informationssäkerhet, både de teoretiskt bakomliggande orsakerna och hur de praktiskt kan lösas.

 • Informationssäkerhet - Riskhantering G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse och insikt om riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet med fokus på riskanalys.

 • Intellektuell egendom - praktiska och estetiska konsekvenser G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Ämnen som tas upp under denna kurs är till exempel copyright, copyrightintrång och sekretessavtal.

 • Interaktion, design och användbarhet IV G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I kursen arbetar du både självständigt och i seminarieform med utgångspunkt i den moderna forskningen inom Människa-datorinteraktion (MDI).

 • Interaktionsdesign och informationsvisualisering A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen belyser design- och användbarhetsaspekter av beslutsfattande och beslutsstödsystem med fokus på hur interaktiv visualisering kan användas för att stödja beslutsprocesser och för att göra abstrakt data mer förståelig.

 • Internationell handelsrätt II G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Kursen är en fördjupningskurs i förhållande till kursen Internationell handelsrätt I och innehåller internationell handelsrätt med inriktning på EG-rätt, intern

 • Internationell marknadsföring G2F Start v.03/35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 17/ht 17

  Kursen syftar till att ge studenterna djup kunskap och förståelse för internationella marknaders strukturer och funktionsmekanismer.

 • Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion II G1F Start v.08, Programkurs, 100%, vt 17

  Kursen består av studier kring hälsopromotiva teorier som kan användas inom hälsopromotion för att förebygga optimal nutrition och fysisk aktivitet.

 • Introduktion till ingenjörsarbete G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 16

  Den här kursen ger dig förberedelser inför ingenjörsutbildningen och en introduktion till ingenjörens arbete. Kursen är indelad i fyra moment; grundläggande mat

 • Introduktion till teknikarbete G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Den här kursen ger dig förberedelser inför produktionsteknikerutbildningen och en introduktion till teknikerns arbete. Kursen är indelad i fyra moment; matemati

 • Intrångsdetektering G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper om datakommunikation och IT-säkerhet med fokus på intrångsdetektering.

 • Kemi B, behörighetsgivande kurs X Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Under denna kurs introduceras du till biokemin och vi går igenom molekyler samt processer som är viktiga hos levande varelser, bland annat hur enzymer fungerar. Förutom detta studerar du olika kemiska analysmetoder.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö