• Alla (980)
 • Program (45)
 • Kurser (989)
 • Personal (535)
 • Filer (992)
 • MFS-stipendium

  Du kan ansöka om stipendium på 27 000 kr för att göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland under minst åtta veckor.

 • Parkering

  Parkering med bil Tillgängliga fria p-platser för dig som är student är de som finns i anslutning till hus H. I övrigt hänvisas till de parkeringsplatser som k

 • Högskolans examina

  Lista över vilka examina som Högskolan i Skövde utfärdar samt den lokala examensordningen.

 • Ansökan till utbytesstudier

  ansökan och urval utlandsstudier

 • Vanliga frågor – FAQ

  FAQ utlandsstudier tips vanliga frågor och svar

 • Platser kvar för utlandsstudier

  Vill du söka en restplats? Här hittar du viktig information!

 • Utresande studenter berättar

  utresande studenter berättar intervjuer

 • Teknik och datorkunskaper

  För att klara av högskolestudier oavsett studieform och studietakt krävs vissa grundläggande datorkunskaper. Här får du veta vilka dessa är. Högskolan i Skövde

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan.

 • Anställning

  Här hittar du styrdokument som rör anställningen vid Högskolan i Skövde.

 • Jämställdhet och mångfald

  Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör jämställdhet och mångfald.

 • Deltagare och publikationer

  Deltagare i forskningsgruppen Ledarskap och verksamhetsutveckling. Högskolan i Skövde

 • Samarbetspartners

  Samarbetspartners för forksargruppen Ledaskap och verksamhetsutveckling. Högskolan i Skövde

 • Utvalda projekt

  Projekt inom forskargruppen Ledarskap och verksamhetsutveckling. Högskolan i Skövde

 • HR-avdelningen

  Vi arbetar med frågor inom HR-området (Human Resources) vid Högskolan i Skövde.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N Start v.35, Fristående kurs, 50%, ht 16

  Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer

 • Svenska för internationella studenter 2: Text och grammatik G1N Start v.44, Fristående kurs, 50%, ht 16

  Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer

 • Introduktion till bioinformatik G1N Start v.13/35, Fristående kurs/Programkurs, 25/50%, vt 17/ht 17

  Vad innehåller arvsmassan hos dig – delar du verkligen gener med bananflugan? Denna kurs vänder sig till dig som vill veta mer om hur man kan hitta information

 • Skrivande för interagerbara medier G1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill gå vidare i det egna skrivandet och som kanske arbetar med ett litterärt projekt.

 • Examensarbete i medier, estetik och berättande A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Här tränas studenten i att identifiera och angripa ett medieringsproblem i digital miljö med ett vetenskapligt förhållningssätt.

 • Examensarbete i molekylärbiologi A1E Start v.03/35, Programkurs, 100%, vt 17/ht 17

  Kursen ger dig praktiska erfarenheter av molekylärbiologisk forskningsmetodik.

 • Examensarbete i omvårdnad G2E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet omvårdnad.

 • Examensarbete i pedagogik A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursens innehåll utgörs av forskning om och i pedagogiskt yrkesutövande och består av genomförande av ett examensarbete i en magisterutbildning i pedagogik.

 • Examensarbete i pedagogik G2E Start v.03/35, Fristående kurs, 50%, vt 17/ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet pedagogik.

 • Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Start v.50, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 17

  I den här kursen genomför du ett vetenskapligt arbete med fördjuping inom valt problemområde med betydelse för specialistsjuksköterske-/barnmorskeprofessionen u

 • Examensarbete inom omvårdnad med inriktning mot skolhälsovård A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Under kursen genomförs ett examensarbete på avancerad nivå med fördjupning i ämnet omvårdnad som riktas mot skolsköterskans yrkesområde.

 • Experimentell biomedicin A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet.

 • Experimentell molekylärbiologi A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  På kursen lär man sig teorierna bakom olika metoderna, så att man kan förstå och redovisa teorierna bakom de tekniker där DNA, RNA och protein studeras.

 • Externredovisning IV G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I den här kursen studerar du olika värderingsmodeller, bolagsstyrning samt redovisningens roll.

 • Farmakologi I G2F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig tll dig som söker avancerad kunskap och allmän förståelse för farmakologi. Du studerar allmän farmakologi med farmakodynamik och farmakokineti

 • Finansiella marknader och institutioner G1F Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 17

  Den här kursen ger dig en översikt över hur det nationella och internationella finanssystemet är uppbyggt och fungerar.

 • Flervariabelanalys G1F Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  Kursen är en naturlig fortsättning på kursen Matematisk analys, A52, 5p. Den ger allmänna kunskaper i linjär algebra och matematisk analys i flera variabler.

 • Forskningsmetoder i kognitiv neurovetenskap A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I denna kurs studerar man olika metoder som används inom forskningen i kognitiv neurovetenskap.

 • Forskningsmetodik inom folkhälsovetenskap G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen omfattar ämnesområdena vetenskapsteori, forskningsetik, litteratursökning, epidemiologi, kvalitativ/kvantitativ metodik samt hur man skriver en projektplan och vetenskapliga artiklar.

 • Grundläggande folkhälsovetenskap G1N Start v.40, Programkurs, 100%, ht 16

  Kursen ger grundläggande kunskaper i folkhälsovetenskap. Folkhälsans utveckling diskuteras för att ge en inblick i ämnets historik och för att få en förståelse

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö