• Alla (982)
 • Program (60)
 • Kurser (301)
 • Personal (542)
 • Filer (993)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Hälsofrämjande omvårdnad inom skolhälsovård/elevhälsa A1N Start v.12, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 17

  Kursen innehåller en fördjupning av skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad samt teorier gällande kommunikation med barn och ungdomar.

 • Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre II A1F Start v.20, Programkurs, 100%, vt 17

  Kursen behandlar distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad avseende vuxna och äldre. Omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre tillämpas

 • Infektionsbiologi G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 17

  Kursen behandlar hur olika sjukdomsframkallande mikroorganismer (bakterier, virus och svampar) angriper och infekterar människor.

 • Internationell marknadsföring G2F Start v.03/35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 17/ht 17

  Kursen syftar till att ge studenterna djup kunskap och förståelse för internationella marknaders strukturer och funktionsmekanismer.

 • Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion II G1F Start v.08, Programkurs, 100%, vt 17

  Kursen består av studier kring hälsopromotiva teorier som kan användas inom hälsopromotion för att förebygga optimal nutrition och fysisk aktivitet.

 • Kommunikation och coachning: Positiv livsstilsförändring G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 17

  Mötet med människor är centralt för den som i yrkeslivet arbetar med vägledning och rådgivning. I det professionella samtalet är dialogen ledarens starkaste arb

 • Kommunikation och samtalsmetodik G1N Start v.08, Programkurs, 100%, vt 17

  Varför fungerar samtal mellan människor ibland på ett öppet och positivt vis och varför uppstår det ibland svårigheter, osäkerhet och missförstånd?

 • Säljteknik och butikskommunikation G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 17

  I den här kursen studerar du hur personlig försäljning och kundinteraktion kan få kunden att intressera sig för säljarens varor och leda affären till avslut.

 • Talteori och kryptografi G1N Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 17

  Kursen tar upp klassiska kryptografitekniker och öppen nyckelsystem tillsammans med den matematik som ligger till grund.

 • Tillämpad hälsopsykologi G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 17

  Kursen syftar till att undersöka psykologiska faktorers påverkan på hälsa och sjukdom.

 • Metoder och verktyg inom Lean Produktion G1F Start v.03/13, Fristående kurs, 75%, vt 17

  I denna Lean-kurs kommer du att i en fysisk simuleringsmiljö få arbeta med problemlösning och förbättringar av ett taktstyrt produktionsflöde.

 • Minikonferens i positiv psykologi G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 17

  Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste teorierna inom kognitiv neurovetenskap, speciellt positiv psykologi.

 • Positiv psykologi och välbefinnande G1N Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 17

  Den här kursen ger dig en introduktion till området positiv psykologi. Det är ett nytt område inom vetenskapen som studerar lycka, subjektivt välbefinnande, män

 • Produktions- och logistiksimulering 1 G1N Start v.03, Programkurs, 50%, vt 17

  Skaffa dig grundläggande kunskaper inom flödessimulering och förståelse för hur det kan användas för att modellera olika system.

 • Projekt i spelutveckling II - ljud G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 17

  I detta projekt får du möjlighet att skapa ett 3D spel i en genre som bestäms av projektgruppen.

 • Projekt i spelutveckling I - Game writing G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 17

  Projekt i spelutveckling I ger färdigheter inom området dataspelsutveckling. I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutvecklin

 • Projekt i spelutveckling I - grafik G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 17

  Projekt i spelutveckling I ger färdigheter inom området dataspelsutveckling. I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutvecklin

 • Projekt i spelutveckling I - musik G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 17

  I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutveckling mot ett gemensamt mål.

 • Sannolikhetslära med tillämpningar G1N Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 17

  Kursen tar upp teorier inom sannolikhetsläran med tillämpningar inom kösystem, stokastisk simulering och statistisk processtyrning.

 • Examensarbete i kognitiv neurovetenskap A1E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 17

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på avancerad nivå.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö