Högskolans deltagande i Almedalen 2019

Högskolan i Skövde finns på plats i Visby under Almedalsveckan 2019. Syftet är framförallt att berätta om Högskolans forskning för politiker och andra beslutsfattare. På det sättet kan Högskolans forskningsresultat användas som underlag när viktiga beslut som påverkar vårt samhälle ska fattas.

Under 2019 års Almedalsvecka är Högskolan i Skövde medlem i den Västsvenska Arenan. Det innebär att Högskolans forskare får en och unik möjlighet att berätta om sin forskning för de viktiga beslutsfattare som finns på plats i Visby.

Högskolan i Skövdes arrangemang på den Västsvenska Arenan

Hur integrerar vi olika styrningsideal inom vården?

Hur integrerar vi olika styrningsideal inom vården?

Tid: tisdag 2 juli, kl. 16:45 – 17:30
Plats: Skogen, Västsvenska Arenan
Medverkande från Högskolan i Skövde: Christian Gadolin.
Läs mer om seminariet

Varför är informationssäkerhetsarbetet inte ett prioriterat område?

Varför är informationssäkerhetsarbetet inte ett prioriterat område?

Tid: onsdag 3 juli, kl. 10:30 – 11:15
Plats: Skogen, Västsvenska Arenan
Medverkande från Högskolan i Skövde: Rose-Mharie Åhlfeldt, Elisabeth Oesterreich (moderator)
Läs mer om seminariet

Kan utbildning minska digitalt utanförskap bland äldre?

Kan utbildning minska digitalt utanförskap bland äldre?

Tid: onsdag 3 juli, kl. 15:30 – 16:15
Plats: Skogen, Västsvenska Arenan
Medverkande från Högskolan i Skövde: Eva Söderström
Läs mer om seminariet

Har staten rådighet över sin egen information?

Har staten rådighet över sin egen information?

Tid: torsdag 4 juli, kl. 11:45 – 12:30 (lunchseminarium)
Plats: Skogen, Västsvenska Arenan
Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell
Läs mer om seminariet

Högskolans samarrangemang

Torsdag 4 juli, 09:15 – 10:00, Skogen, Västsvenska Arenan
Hur kan företag blomstra även i lågkonjunkturer?
Arrangör: Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde
Medverkande från Högskolan i Skövde: Stefan Tengblad

Högskolans medarbetare vid andra aktörers arrangemang

Tisdag 2 juli, 13:00 – 14:00, Björkanderska, Skeppsbron 24
Hur kan organisationer skapa strategiska nyttoeffekter genom engagemang med öppen programvara?
Arrangör: Open Source Sweden och imCode Partner AB
Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell

Onsdag 3 juli, 14:00 – 15:00, Röda korsets monter, Hamnplan
Näringsliv och civilsamhälle tillsammans i kris
Arrangör: Röda korset
Medverkande från Högskolan i Skövde: Joeri van Laere

Informationen uppdateras löpande.

 

Presskontakt

Projektledning