Lärcentrum - ditt campus

Programmet ges av Högskolan i Skövde men de två första åren är förlagd till vissa orters lärcentrum. Det tredje året läser du i Skövde.

Höstterminen 2018 ges programmet via lärcentrum på orterna: Alingsås, Lidköping och Varberg (180 HP). Du läser vid något av de nämnda orternas lärcentrum där det finns lokaler, datorer och annan teknisk utrustning. På varje ort samverkar programmet med ett 30-tal partnerbutiker.

Undervisningen genomförs med hjälp av inspelade föreläsningar, videokonferenser och handledning via nätet. Någon gång under kursen kommer vanligen läraren till lärcentrum för att ha övningar, handledning eller seminarier. Några gånger under programmet åker du till Skövde. Två dagar i veckan (måndagar och torsdagar), under dagtid, studerar du på ditt lärcentrum för att delta i schemalagd undervisning och för att lösa uppgifter tillsammans med din studiegrupp.

 

Alingsås - 180 HP

Campus Alingsås logotyp

Lidköping - 180 HP

 Logga Campus Lidköping versaler


Varberg - 180 HP