Vad läser du?

UXD-programmet utgår från ett helhetsperspektiv för att förstå och designa system och produkter som är både lätta att använda och ger användaren en bra upplevelse. Utbildningen integrerar ett brett teoretiskt perspektiv (t.ex. inom kognitionsvetenskap, systemutveckling, design och metod) med praktiska tillämpningar (t.ex. hemsidekonstruktion, app-design, prototyping). Under studierna får du även lära dig att utföra olika former av undersökningar, t.ex. intervjuer, observationer, experiment och utvärdera användbarheten hos olika tekniska produkter och system.

Den första terminen fokuserar på introduktionskurser inom kognitiv psykologi och UXD. Du utvecklar även grundläggande färdigheter i teckning (inga förkunskaper behövs) och prototyping. Andra året fokuserar mer på vetenskaplig metod och skrivande, men du får också kombinera de teoretiska kunskaperna med praktiska projekt som genomförs ute på företag. Det tredje året spetsar du dina kunskaper och gör dig redo för ditt examensarbete på 30 hp under vårterminen. Examensarbetet kan du välja att göra i samarbete med ett företag.

Klicka här för att läsa mer om vilka kurser som ingår i utbildningen.

Vad är User Experience Design

I utbildningen har vi stort fokus på interaktionsdesign och människa-datorinteraktion, men också såklart på den senaste trenden inom användbarhet, User Experience Design (UXD). UXD handlar om att vi inte bara måste ta hänsyn till prestationsrelaterade faktorer som antal fel eller hur snabbt vi utför en uppgift med hjälp av IT-systemet, utan även helhetsupplevelsen av ett system eller produkt.

Läs mer om vad UXD kan innebära.

Vad du läser

 

Bild på student som skissar