Röster om utbildningen

Vi har frågat nuvarande studenter, tidigare studenter och arbetsgivare vad som utmärker Nätverks och systemadministration (NSA) på Högskolan i Skövde.

Så här svarar våra studenter

Vad är det bästa med att läsa NSA?

"Det bästa med NSA är nog att man lär sig använda alla de system som binder samman alla världens bakomliggande system."

"Det bästa är att man får en bred kunskap inom systemadministration och utvecklar en förståelse för IT-system."

Vad tror du att du jobbar med om fem år?

"Om fem år tror jag att jag jobbar som IT-konsult och ingår i ett team som sätter upp helhetslösningar för företag som behöver IT-infrastruktur."

"Om fem år ser jag mig själv arbeta som systemadministratör på ett mellanstort företag i Skaraborg."

Varför ska man söka NSA?

"För att mätta sitt teknikintresse och lära sig nya ting."

"För att man vill bli väl förberedd inför yrket som systemadministratör."

Så här svarar arbetsgivare

Vilken är din bild av NSA?

"Vår bild av NSA är att den förbereder studenterna på ett bra sätt för vår roll IT Operations Specialist. Den innehåller en blandning av tekniskt djup, systemadministration, säkerhet och nätverk."

"Min uppfattning är att det är en genomtänkt utbildning, som är väl anpassad för och förberedande för arbetslivet inom IT-området."

"Ett bra program som varvar teori med praktiskt kunnande genom olika certifieringar och laborationer på den senaste tekniken."

Har NSA något som andra utbildningar saknar?

"Den innehåller en blandning av tekniskt djup, systemadministration, säkerhet och nätverk. Just den kombinationen saknar andra utbildningar som vi har tittat på. De har ex. varit främst inriktade på nätverk, alternativt på systemadministration."

Vad utmärker de NSA-studenter du har anställt?

"Den NSA-student som vi har anställt har just den bredd och lagom djup som vi behöver för att klara denna roll på ett bra sätt. Och vi ser ett ökat behov av att rekrytera till denna typ av befattning."

"Högt tekniskt kunnande och en bra förmåga att dokumentera samt noggranna och ansvarstagande."

"Väldigt bra och kompetenta personer. Vi har anställt många som har gått utbildningen och alla har fungerat väldigt bra hos oss. Vi hoppas hitta fler framtida medarbetare från kommande NSA-studenter."

Så här svarar tidigare studenter

Vad var det bästa med att läsa NSA?

"För mig var nog det bästa med NSA de mer praktiska kurserna i labbet som gav en god grund att bygga vidare på."

"Bästa är nog blandningen mellan praktik och teori samt ett brett spektrum av kurser som täcker väldigt mycket av det som man kan stöta på när man jobbar med IT-support. Ger en väldigt bra allround bas."

"Programmet gav en teknisk och bred bas där man hade möjligheten att känna på flera olika delar inom nätverk- och systemadministration. På en stor arbetsplats är oddsen att du jobbar med antingen nätverk- eller systemadministration medans du på en mindre arbetsplats kanske har ansvar inom båda områdena. Med det sagt så har jag som idag är anställd av ett av de större företagen idag även väldigt bra hjälp av mina kunskaper inom systemadministration när jag utför sysslor som mer klassas som nätverksadministration då områdena mer och mer integrerar med varandra. Den breda kunskapen tillsammans med eget intresse och drivkraft är en vinnande kombination."

Hur hjälpte NSA dig att få jobb?

"Personalavdelningen på min arbetsplats har uttryckt att de har goda erfarenheter av elever som studerat på NSA, och jag har flertalet kollegor med samma studiebakgrund."

"Ja, jag blev ju rekryterad direkt från utbildningen så NSA var till en stor hjälp. Dels pga. av den goda kvalitén som utbildningen höll och dels pga. av samarbetet mellan NSA och IT-avdelningen."

"Programmet gjorde att jag hade den baskunskap som krävdes för att vara attraktiv för en arbetsgivare inom området jag ville jobba, samtidigt som det visade upp en bred repertoar av kunskaper som, även om de kanske inte var direkt knutna till nätverksadministration för min del, ändå hjälpte till på så sett att det visade att man hade möjlighet att behärska mer än ett område."

Hur lång tid efter examen tog det dig att få jobb?

"Jag började arbeta som nätverkstekniker veckan efter opponeringen en dryg vecka innan uppsatsen skulle lämnas in och skrev klart uppsatsen på kvällar och helgdagar."

"Direkt efter examen."

"Ingen alls då jag började jobba tre fyra månader innan examen så jag jobbade och skrev exjobbet samtidigt."