Forskning

Vid Högskolan i Skövde bedrivs en bred forskning om dataspel och spelutveckling i forskningsgruppen InGaMe Lab.

En specialisering är forskning om serious games och dess användning i olika områden. Framförallt har denna forskning handlat om att utnyttja spel för olika träningssyften, till exempel för rökdykare och inom trafikantutbildning. Detta innebär att de lärare som arbetar på programmet har en gedigen erfarenhet av att genomföra och utvärdera den här speciella typen av spelprojekt. Om du vill läsa mer om denna forskning kan du hitta publikationer på InGaMe Lab-sidorna. Hör gärna av dig till Per Backlund (per.backlund@his.se) om du vill veta mer.