Framtid och jobb

Spel används inom många områden, till exempel dataspelsindustrin, berättande i olika former, reklam, informationssystem och läromedel. Företeelsen Serious Games växer inom ett flertal branscher och det finns stora möjligheter att arbeta med nya och utmanande tillämpningsområden.

Hur kan spel användas för att förbättra rehabilitering av människor med olika skador? Hur kan spel användas för att vidareutveckla undervisning? Hur kan spel användas för att sprida information till målgrupper som är svåra att nå med traditionella metoder?

Serious Games-området är ett ungt och oexploaterat affärsområde och det finns stora möjligheter för kreativt nyföretagande. Kombinationen av kurser i programmet ger en bra grund för att realisera ambitioner som egen företagare. Affärsmodellen skiljer sig delvis från den som gäller för rena underhållningsspel i och med att du även kan utveckla konsulttjänster i samband med spel och spelanvändning.