Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning.

Yrkeslärarexamen

Dags att ta ett steg vidare i karriären? Som yrkeslärare får du dela med dig av din kompetens och dina erfarenheter till ungdomar och vuxna på väg mot ett nytt yrke. En spännande studietid professionell och personlig utveckling väntar dig vid studier på Yrkeslärarprogrammet på Högskolan i Skövde. Behovet av behöriga yrkeslärare är stort. Som behörig yrkeslärare har du lysande framtidsutsikter.

Programmet är vilande och kommer inte att ges hösten 2017.

Yrkeslärarprogrammet omfattar sammanlagt 90 hp. Vid Högskolan i Skövde kan du följa programmet på heltid eller deltid. Utbildningen bedrivs med campusförlagda dagar som kombineras med självständiga studier enskilt och i grupp. Sammanlagt en termin under utbildningen är verksamhetsförlagd (VFU). Det innebär att du under planerade perioder genomför din utbildning inom en yrkesutbildning där de yrkesämnen som du är bedömd som behörig i är representerade. Arbetar du redan som obehörig yrkeslärare kan du i samråd med programansvarig genomföra VFU på din ordinarie arbetsplats under delar av eller hela utbildningen.

Det här läser du på Yrkeslärarprogrammet

Programmets kurser tillhör alla huvudområdet Pedagogik. Programmet är uppdelat i sex kurser om vardera 15 högskolepoäng. Följande kurser ingår i programmet:

 • Socialisation, lärande och kunskap G1N, 15hp
  (9 dagar campusförlagd undervisning, 15 dagar VFU)
 • Yrkesetik och demokratiska värden i yrkesutbildning G1N, 15hp
  (9 dagar campusförlagd undervisning, 10 dagar VFU)
 • Lärande och undervisningsstrategier i yrkesutbildning G1F, 15hp
  (9 dagar campusförlagd undervisning, 20 dagar VFU)
 • Lärarprofession och ledarskap i yrkesutbildning G1F, 15hp
  (7 dagar campusförlagd undervisning, 10 dagar VFU)
 • Pedagogiska processer i yrkesutbildning G2F, 15hp
  (7 dagar campusförlagd undervisning)
 • Pedagogiska processer i yrkesutbildning - verksamhetsförlagd utbildning G2F, 15hp
  (2 dagar campusförlagd undervisning, 45 dagar VFU)

Utbildningens inledande kurs ger dig en grundläggande översikt över uppdraget och yrkesrollen. Därefter fördjupar du din kunskap om bland annat undervisning, bedömning och betygssättning, handledning, yrkesetik, skolans styrdokument, ledarskap och kvalitetsutveckling. I programmets fyra inledande kurser ingår VFU. En av programmets avslutande kurser innehållet enbart VFU. I kursen Pedagogiska processer i yrkesutbildning genomför du ett projektarbete på temat samarbete mellan skola och arbetsliv i yrkesutbildning. Under din utbildning får du på olika sätt möjlighet att pröva och utveckla dina ämneskunskaper så att du känner dig förberedd för yrket. Eftersom yrkeslärares arbete ska vara vetenskapligt grundat så kommer du under din lärarutbildning att både bekanta dig med och fördjupa dig i forskning och teorier.

Inom ramen för programmet finns även möjlighet till internationella studier. Just nu har vi ett samarbete med yrkeslärarutbildning och yrkesutbildning i Tanzania.

Läsa vidare efter Yrkeslärarprogrammet

Programmets kurser (90 hp) hör till ämnet pedagogik och kan utgöra grund för fortsatta studier i ämnet till exempel en examen på kandidatnivå. Du kan välja att göra ditt examensarbete som en fördjupning av kurserna i Yrkeslärarprogrammet eller du kan bredda dig till ett annat område inom pedagogik.

Jobb efter examen som yrkeslärare

Arbetsmarknaden finns förutom på gymnasieskolans yrkesprogram, inom gymnasial eller eftergymnasial vuxenutbildning, på folkhögskolor eller studieförbund. Dessutom finns det företag med intern utbildningsverksamhet där det kan finnas behov av yrkeslärare.

Som behörig yrkeslärare har du lysande framtidsutsikter. Enligt Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens hemsida är det mycket goda möjligheter till arbete de nästkommande tio åren.

Läs även mer om Skolverkets beslut som gäller nya bidrag för utbildning av yrkeslärare 

Nyheter i anknytning till Yrkeslärarprogrammet

2016-02-29 - 2016-03-23 bloggar programansvarig Ingela Gyllspång från utbytet i Tanzania

2016-03-11 Information om yrkeslärarprogrammet kl. 10.45 - 11.45

2016-03-12 Information om yrkeslärarprogrammet kl. 11.00 - 12.00

Båda informationstillfällena sker i hus G, sal 316 och i anslutning till Högskolans Öppet hus-dagar. Välkomna!

2015-02-18 - Studier "mitt i livet"

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning.

Yrkeslärarexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

SUSANNE GUSTAVSSON

Programansvarig


0500-448231
Susanne Gustavsson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt

INGELA GYLLSPÅNG

Programansvarig


0500-448269
Ingela Gyllspång
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt

Fråga
studievägledare Bild på studie- och karriärvägledare Gunnel Mattsson

Gunnel Mattsson

gunnel.mattsson@his.se
0500-448284