Socialpsykologiskt program, 180 hp

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Kandidatexamen

 

 

Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola. Programmet ges med start höstterminen 2018.

På Högskolan i Skövde är socialpsykologi så intressant att det är ett eget huvudämne. På andra lärosäten ligger ämnet under institutioner som till exempel psykologi eller sociologi. Det här är en utbildning som har lett till bra jobb för Högskolans tidigare studenter, exempelvis inom den offentliga sektorn. En examen i socialpsykologi kan leda till många olika spännande arbeten!

På programmet får du lära dig hur vi människor påverkar varandra och vilka konsekvenser det får för våra relationer. Genom Högskolans utbytesprogram har du möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands – och får möta många utländska studenter på skolan. Du som läser socialpsykologi får en mängd nyttiga erfarenheter, kunskaper och redskap med dig ut i arbetslivet.

Det här läser du på Socialpsykologiska programmet

Utbildningen inom socialpsykologin har tre fokusområden: symbolisk interaktionism, social kognition och utbytesteori. Du får läsa grundkurser i psykologi och sociologi samt kurser i till exempel organisation och ledarskap, kommunikation, samtalsmetodik och konflikthantering.

Under ditt första läsår får du en introduktion i programmets olika ämnen. Andra året är en fördjupning av första året och under det tredje året får du fördjupa dig kring temat välbefinnande i teori och praktik. Du gör även ditt examensarbete under den sista terminen.

Läsa vidare efter Socialpsykologiska programmet

Efter avslutad utbildning har du en kandidatexamen inom socialpsykologi. Du kan därefter läsa vidare till en magisterexamen (60 hp) eller masterexamen (120 hp) på något annat lärosäte – i Sverige eller utomlands.

Jobb efter examen inom socialpsykologi

En hög andel av Högskolans studenter går till anställning inom social omsorg, privat behandlingsverksamhet, försäkringskassa, arbetsförmedling, skola eller kriminalvård. Tidigare studenter arbetar idag som personalutvecklare, projektledare, behandlingsassistenter, kuratorer, högskolelärare eller har valt att fortsätta sina studier i socialpsykologi på högre nivå.

Beteendevetenskaplig kompetens är efterlyst inom både privat och offentlig sektor, även om utbildningen inte ger dig så kallad yrkeslegitimation. Efter examen kan dina arbetsuppgifter rymma allt från arbete med grupper och utbildning till vägledning, vård och omsorg.

Forskning inom socialpsykologi

Se mer om socialpsykologiska forskningen under forskningscentrat Hälsa och välbefinnande.

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Kandidatexamen

 

 

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

KARIN KRONBERG

Programansvarig


0500-448237
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt

Fråga studievägledare Studie- och karriärvägledare Ingrid Christensson

Ingrid Christensson

ingrid.christensson@his.se
0500-448732    

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 18 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.