Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet, 180 hp

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen

Vill du göra skillnad? Vill du bidra till en hållbar framtid för kommande generationer? Då är programmet Ekonomi och Hållbarhet rätt utbildning för dig!

Jordens resurser måste förvaltas rätt. Att skapa en hållbar ekonomi och samtidigt bidra till fortsatt utveckling står idag högt upp på agendan, både i Sverige och övriga världen.

Ekonomprogrammet Ekonomi och hållbarhet ger dig verktygen att bidra till organisationers utveckling i hållbarhetsfrågor. Du får en mångsidig utbildning som ger dig kunskaper att på ett kreativt och innovativt sätt hjälpa företag och organisationer att lösa utmaningar och bli framgångsrika.

Det här läser du på Ekonomprogrammet Ekonomi och hållbarhet

Under första läsåret får du en bred bas med kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik. Under andra läsåret sker en successiv fördjupning och inriktning mot redovisning och hållbarhet. Under tredje läsåret får du möjlighet att nischa din utbildning mot ditt specialintresse inom ramen för befintliga kurser. Du avslutar programmet med att skriva examensarbete.

Det finns möjlighet att läsa utomlands under en termin.

Jobb efter examen

Det finns idag ett stort behov av ekonomer med en profil mot miljö och hållbarhet. Efterfrågan kommer att vara stor i många år framöver. Du kan bl.a. söka jobb som:

  • ansvarig för hållbarhetsredovisning
  • ansvarig för integrerad rapportering
  • CSR/hållbarhetsansvarig
  • miljöstrateg
  • verksamhetsutvecklare med inriktning mot hållbarhet
  • projektledare – miljö och hållbarhet

Läsa vidare efter examen inom Ekonomprogrammet – Ekonomi och hållbarhet

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen. Efter avslutade studier har du behörighet att läsa visare på ett stort antal magister- och masterutbildningar i företagsekonomi, både i Sverige och utomlands.

Forskning inom företagsekonomi på Högskolan

Läs mer på hemsidan för forskningsspecialiseringen Framtidens företagande.

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

CAROLINE TEH

Programansvarig


0500-448516
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt