Sweden Game Arena

Arbetet med Sweden Game Arena och att accelerera tillväxt inom dataspelsbranschen i Skövde intensifieras nu. Vår mix av forskare, studenter, affärsutvecklare och företagare skapar en koncentration med en komplett kedja av kunskap och kompetens som saknar motstycke i landet. Det finns över 700 personer verksamma inom spelbranschen i Skövde.

Vad är Sweden Game Arena?

Högskolan i Skövde har landets i särklass största, bredaste och mest spetsiga utbud av dataspelsutbildningar med totalt sju utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå där samtliga enligt oberoende nationella granskningar håller hög kvalitet. Högskolan i Skövde har även en internationellt erkänd forskning med runt 30 disputerade, professorer och biträdande professorer inom spelområdet, samt etablerade samarbeten inom utbildning och forskning internationellt.

Science Park Skövde finns inkubatorn The Game Incubator som med sin mångåriga specialsatsning inom dataspel är nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig. Den modell för inkubering av dataspelsföretag som byggts upp under ett decennium är av nationellt intresse, vilket bland annat bevisas av det nationella uppdraget att driva en Dataspelsvertikal som inkubatorn haft sedan 2010, på uppdrag av Vinnova och det faktum att det finns ett stort intresse av att integrera SPS-inkubatorns arbetssätt på fler orter i landet.

Med denna etablerade infrastruktur med utbildning, forskning och företag som bas finns alla delar på plats för att accelerera utvecklingen av dataspelsbranschen i Västra Götalandsregionen till att bli Europaledande inom utbildning, utveckling, forskning och företagande.

Många nystartade spelföretag med stor tillväxtpotential skapar möjlighet för oss att bidra till fortsatt tillväxt och utveckling och stärkt internationell konkurrenskraft för den svenska dataspelsindustrin som redan idag står stark och lyfts fram som en starkt lysande stjärna globalt sett. Nya forskningsresultat inom såväl spel för underhållning som spel för träning, utbildning och kommunikation som nyttiggörs skapar möjligheter för utveckling både av dataspelsbranschen och andra branscher.

swedengamearena.com

Logga Sweden Game Arena

Kontakt för mer information

www.swedengamearena.com

Magnus Ling, Senior Vice President Sweden Game Arena, 0709-644 654, magnus.ling@gsp.se