Vem chattar i ditt barns smartphone?

På internet finns mycket nyttigt men där finns också människor som kontaktar barn i sexuella syften. Frågan är hur vi kan lära barn att undvika de risker som finns på nätet? Forskning visar att dataspel kan vara ett pedagogiskt verktyg, men hur används det på bästa sätt?

Kom till seminariet på Västsvenska arenan under Almedalsveckan, onsdag 6 juli 2016, kl. 09:00 

Tiden då föräldrar kunde kontrollera sina barns agerande på internet genom att begränsa tillgången till familjens dator är förbi. Med en smartphone i fickan kan barn enkelt koppla upp sig mot internet dygnet runt. På internet finns mycket nyttigt men där finns också människor som kontaktar barn i sexuella syften. Frågan är hur vi kan lära barn att undvika de risker som finns på nätet? Genom att bland annat studera autentiska chatt-loggar från internet, där barn kontaktats i sexuella syften, har forskare vid Högskolan i Skövde skapat ett unikt spel för barn där dataspel och brädspel kombineras. I spelet finns spelhändelser som skapar ett diskussionsunderlag för uppföljande samtal som ska öka medvetenheten om risker på nätet. Dessa diskussioner kan ledas av till exempel en lärare. Spelet är ett konkret pedagogiskt verktyg, men hur kan vi arbeta med spel och andra verktyg för att öka barns riskmedvetenhet?

Medverkande

  • Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap, Högskolan i Skövde
  • Niklas Torstensson, lektor i kognitionsvetenskap, Högskolan i Skövde
  • Joanna Lundquist, ordförande i stiftelsen change attitude, Change Attitude
  • Ulrika Carlsson, riksdagsledamot (c), Centerpartiets talesperson i utbildningspolitiska frågor, ledamot i utbildningsutskottet.

6 juli 2016, 09:00 - 10:00

Plats

Väsvenska arenan, Strandvägen H542, Visby

Högskolan i Skövdes forskare Tarja Susi och Niklas Torstensson berättar hur spel skulle kunna hjälpa barn att undvika risker på nätet. Seminiariet hålls på Västsvenska arenan under Almedalsveckan.

Högskolan i Skövdes forskare Tarja Susi och Niklas Torstensson berättar hur spel skulle kunna hjälpa barn att undvika risker på nätet. Seminiariet hålls på Västsvenska arenan under Almedalsveckan.

Läs mer

Läs mer om forskningsprojektet KidCog

Kontakt